1. Informuję że wczoraj zaraz po wyborze mnie na wiceprezesa PZPS poinformowalem prezesa Związku, że moją funkcję będę pełnił społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Ku uwadze hejterów i ludzi, którzy patrzą na mnie przez swój pryzmat

  2. Na jesieni musimy rozbić układy nie tylko w wielkich miastach, ale także w gminach i powiatach. Koniec z wszechwładnym PSL!

  3. 20 kwi

    Dziękuję za jednogłośny wybór w głosowaniu tajnym (20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) na wiceprezesa PZPS ds. międzynarodowych

  4. Zrobię thead z memami, bo muszę zrobić miejsce na telefonie XDDD

    Pokaż ten wątek
  5. Ponad tysiąc osób na manifestacji antyfaszystowskiej w

  6. Potrzebuję większej aktywności na tl, więc fani: ♡ Ariany ♡ OneD (solo lub razem) ♡ Zayna ♡ Shawna ♡ Bebe ♡ 5SOS dają i follow, a ja od razu daję fback! 🌙✨