1. 1 dzień i majówka 1 DZIEŃ I MAJÓWKA 1 D Z I E Ń I M A J Ó W K A

  2. 26.04

    Mój mózg cały dzień w szkole

  3. 26.04

    Dzisiaj jest 500 dzień przerwy 5 0 0 D Z I E Ń P R Z E R W Y P Ó Ł T Y S I Ą C A D N I B E Z 1 D NIE KAŻCIE NAM CZEKAĆ DO 1 TYS

  4. DZISIAJ JEST WIELKI DZIEŃ ZOSTANIE OTWARTE W GLASGOW!

  5. żyje faktem że jutro jest piątek czyli - nowy odcinek riverdale - ostatni dzień szkoły - weekend - rozpoczęcie weekendu majowego

  6. Jeszcze tylko ten dzień Wytrzymam Wytrzymam Wytrzymam