1. Żydom Appelbaumom Grossom Michnikom i wielu innym wolno bezkarnie pluć na Polskę. Powiedz Żydowi że jest Żydem i już jesteś nazista faszysta i antysemita. To jak mówić o Żydach? Semici? Eskimosi?

  2. 17.11

    Rzecznik Łapiński w akcji :) Jak sądzicie - ile trwałaby burza medialna, gdyby tak zachował się Bartłomiej Misiewicz?

  3. 16.11

    Nie wiem jak rozumieć to "oszczędzać"?

  4. .pl:Rząd tylnymi drzwiami wprowadza trzeci próg podatkowy. Stawka? Aż 40,8 proc. Ale to nie koniec złych wieści . Jeśli wziąć pod uwagę podatek PIT i składki okołopodatkowe,zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy, to łączne opodatkowanie będzie wynosić około 70 proc

  5. Kandydaci Nowośmiesznej na Przewodniczącego,tego wspaniałego klubu.Jak wybrać w tak zacnym gronie tego NAJ.....?Będą zapewne walki w kisielu😂😂

  6. Jak napiszę, że "czarna się parzy", to jestem rasistą?