1. Tak czy nie? Co sądzicie o takim podejściu do sprawy?

  2. Nowe nieśmiertelniki do wglądu: Battlefest 2017, Answears HQ, Prost, Sakura i Play to Give :) czyż nie wyglądają cudownie!?

  3. W odpowiedzi do ,

    według wyborczej ma homoerotyczny podtekst, prawda to bo nie czytałem ?:)

  4. A gdyby jakiś psychofan chciał uściskać panią minister, to co zrobi pan, który ma obie ręce zajęte?

  5. "Dryń, dryń" Panie Sędzio Wiceministrze Sprawiedliwości . Zwrot łapówek. Nie słucha Pan czy olewa co Min. mówi o łapówkach?

  6. Na zawodowych pisałam egzamin, a tam było pytanie: Ile osób pomieści Airbus A320? Wtf... Niby skąd mam to wiedzieć.