1. 🎥 Poseł Szymon w o skomplikowanym glosowaniu ordynacji w Sejmie: Chyba nie my jesteśmy winni temu, że posłowie opozycji narzekają, że musieli dłużej posiedzieć trochę w sali sejmowej i że nie mogą się połapać we własnych wnioskach mniejszości

  2. NSA oddaliło 4 kolejne wnioski HGW o spór kompetencyjny. NSA potwierdziło, że ma stosowne umocowanie do działań w ustawie i ma pierwszeństwo w wyjaśnianiu reprywatyzacji przed HGW (tak HGW twierdzi, że KW uniemożliwia jej wyjaśnienie afery)

  3. Pisowcy i okołopisowcy mówią, że ewentualne uruchomienie artykułu 7 to fatalny krok. Nie, to normalny krok, by powstrzymać bandę uzurpatorów, którzy zaprowadzają w Polsce pozakonstytucyjną dyktaturę bezprawia. Polska jest w Unii, a nie w państwie PiS. Macie szanować konstytucję!

  4. Chwali się Okła-Drewnowicz podwyżkami świadczenia pielęgnacyjnego za rządów . Bez presji i wreszcie strajku sejmowego rodziców dzieci nie byłoby podwyżek.