1. O 6 wyszly ostatnie osoby, nie licząc dwóch, co śpią 😂 także donoweczka udana i urodziny opite 👌🏼

  2. W odpowiedzi do

    Na razie . być może już o tym myśli?

  3. "Poetyka" zawartości tego "hasztagu" wynosi Ministra Antoniego Macierewicza NA POMNIK. Nie wiecie o tym z historii głupki?

  4. Happy Birthday Micah Wicah 🍯🤘🏾 can't stand you i swear but my life would lowkey be trash w.o u , more life bro 💪🏾🇯🇲@Cusick_dasin

  5. Vc não vale o cu doce que faz!!

  6. O melhor pedido de desculpas, é a mudança de comportamento!😉