1. Owsiak został skazany na 130 zł i naganę za kilka grubszych słów. Usta drące się o zdradzieckich mordach, kanaliach, łotrach - bezkarne.

  2. Blueberry OG O MY.

  3. W odpowiedzi do

    Moja ikonka mówi teraz w s z y s t k o

  4. W odpowiedzi do to i jeszcze

    Wiedziałem, że to w końcu padnie. Osobiście nie mogę myśleć o niczym innym jak na gościa patrzę.

  5. O é o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro!

  6. Quando os dois é responsa, o casal é progresso ✌️