1. Perfekcja czy perfekcja?

  2. Czy ktokolwiek z UE zapytał, jak sobie radzimy po nawałnicach? Czy potrzebujemy pomocy? Wyrażono solidarność? ... 👤👥

  3. Panie , czy Przewodniczący podjął jakiekolwiek kroki, by "Dom Historii Europejskiej" nie dyskryminował naszego kraju?

  4. czy jest ty oprócz mnie ktokolwiek zadowolony z tych wakacji? mam wrażenie, że jest nas bardzo mało więc jeśli tak jest daj rt, zobaczymy

  5. Czy to prawda, że Mercedes zrezygnował z budowy centrum dystrybucyjnego na CE we Wrocławiu z powodu roszczeń o reparacje wojenne? Nagle!