1. bts no br certeza

  2. Ale tylko wtedy, gdy był na sali, ale nie włożył karty do głosowania. Inaczej dr Wieczorek w ogóle nie wpuści ;)))

  3. Czemu zawsze jak mam drzemkę to budzik musi dzwonić kiedy najbardziej już jestem tak wygodnie położona i odpływam

  4. Brak świadomości przynależności do Ludu Bożego jako sługi, a nie jako szefowie, może nas doprowadzić do jednej z pokus, wyrządzających najwięcej szkód dynamizmowi misyjnemu: chodzi o klerykalizm, będący karykaturą otrzymanego powołania

  5. W odpowiedzi do to i jeszcze

    Podchodzi Pan do tego personalnie, a dla statystyki są dane: 0-1, wejście -wyjście. Jak domyślny Ukrainiec w roku wjedzie-wyjedzie-wjedzie, to robi się z niego dwóch Ukraińców ;)

  6. Senacka komisja nie zaproponowała poprawek do ustawy o