1. Planujecie ? Najpierw sprawdź stan swojego zdrowia! dowiedz się, czy możesz przekazywać zdrowe geny swojemu potomkowi! Zapraszamy serdecznie!

  2. Uuuuuuuu.... To tak można ?

  3. Pani poseł M Kidawa-Błońska zmieniła zawód?Teraz pisze teksty dla kabaretow?

  4. W odpowiedzi do

    "Trupem. robactwo"? To proszę sobie odtworzyć wczorajszą gadzinówkę z Passentem u"mądrzejszych braci polaków (szalom)" z TOK FM. Mołotow nazwał Polskę "pokracznym bękartem Wersalu" a "mądrzejszy od tubylców" Passent, obecną PL,"rakiem Europy"z przerzutami na Węgry Rumunię Austrię

  5. Czy w polskim języku jest słowo "raskal"?

  6. W odpowiedzi do

    Tak jak Niemieccy czy bolszewiccy KACI maja swoich spatkobierców to tym bardziej ofiary katów maja swoich spatkobierców i kto czym i z czego dziś żyje..?